crux sacra sit mihi lux non draco sit mihi dux

SPOVED ASPON RAZ ZA MESIAC

17. 9. 2008 15:49
Rubrika: virgo maria

Medžugorie sa nazývá „spovednicou sveta".

Pozri tu

Pozri tu

Pozri tu

Lepšie to pochopíme, keď spoznáme udalosť,ktorá sa tam stala v auguste 1981. P. Jozo a vizionáři ju často spomínajú. Aj sr. EmmanuelMaillard zo spoločenstva Blahoslavenstiev, ktorá Medžugorie neopustila a opisuje tuto udalosť vo svojej knihe Medžugorie - 90. roky.

Bolo to dva mesiace po prvom ni v čase vojny, opisuje tuto udalosť vo svojej knihe Medžugorie - 90. roky.

Bolo to dva mesiace po prvom zjavení, keď Panna Maria vizionárov poprosila:

„Zajtra sa zjavím na poli Gumno.

 

Povedzte dedinčanom, aby vás tam sprevádzali.

" Keď sa potom Panna Maria o 22. hodine zjavila, povedala:

 

„Dnes sa ma tam móže dotknut' každý, kto chce. "

 

„Ale ako sa ta móžu dotknut ludia,"pýtali sa vizionáři,„veď oni ta nevidia!

 My sme jediní, ktoríťa vidíme!" „My sme jediní, ktoríťa vidíme!"

 

 „Priveďte ich ku mne a veďte ich ruku! Tak sa ma budu mocť dotknut!"

Spoveď

Svatý Páter Pio

 

 „Priveďte ich ku mne a veďte ich ruku!

Tak sa ma budu mocí dotknut." splnili želanie Gospy.

Najprv obyvatelom dediny vysvetlili, aký velký dar im Gospa ponuka, a potom jednému po druhom pomáhali priblížit' sa k nej.

 

Ľudia, vedení vizionármi, sa s údivom a dojatím dotýkali pliec Panny Marie, jej hlavy, závoja či rúk.

 

Každý z nich cítil jej skutočnú prítomnost' bez toho, aby ju videli alebo počuli.

Všade vládlo silné a nezabudnutelné dojatie! Počas tohto obdivu diania si vizionári všimli, že dotyky ľudí zanechávajú na šatách Gospy škvrny, ktoré sa stále zváčšovali.

 

Na tvári Gospy sa zračil hlboký smútok.

Vizionári boli zmatení: „Gospa! Tvoje šaty sa velmi zašpinili!"

 „To sú hriechy tých, ktorí sa ma dotýkajú," odpovedala pokorné.

„Přestaňte sa jej dotýkat'," zvolali vizionári na obyvatelov dediny „Prestaňte!" Vtedy začala Panna Maria velmi vážné rozprávať o spovedi a o nutnosti mesačnej sv. spovede pre každého člověka.

Vysvetlila im:

 

Na tejto zemi neexistuje nikto, kto by sa nepotreboval aspoň raz za mesiac vyspovedať !"

Vtom jeden muž zvolal:

 

„Poďme sa všetci vyspovedať, aby sme boli opať čistí!" V ten večer musel P. Jozo zvolat' svojich spolubratov z okolitých dedín, V ten večer musel P. Jozo zvolat' svojich spolubratov z okolitých dedín

keď bol biskup Dr. Georg Eder zo Salzburgu v decembri 1998 v Medžugorí, povedal pátrovi Slávkovi Barbaričovi v jednom interview: „Sú tri veci, ktoré sme postupné stratili, ktoré sú však v Medžugorí dóležité: sv. spoveď, obrátenie a nové povolania ... Sv. spoveďu nás prakticky vymiera.

Už sa takmer nikde nepraktizuje, s výnimkou pútnických miest alebo kláštorných kostolov... Počet povolaní tak velmi klesol, že si robíme starosti, či dokážeme udržať naše semináre.

Ale. Ale tu v Medžugorí sa to všetko udržalo: sv. spoveď, obrátenia a povolania! Medžugorie nám dáva presne to, čo nám chyba!"

 

I keď Královna pokoja sľubuje, že:

„Mesačná sv. spoveď bude liekom na uzdravenie západného světa," (6.8.1982) tak to nie je len preto, že pre milióny kajúcnikov z celého sveta je ich zmierenie s Bohom prostredníctvom sv. spovede zvláštnou milosťou

- často po rokoch či desaťročiach -

No aj nespočetné množstvo kňazov hovorí o tom, že sa po dlhých h desaťročiach. hodinách spovedania cítili vo svojom kňazstve celkom obnovení a šťastní - ako ešte nikdy predtým – práve preto, že sú kňazmi.

Vizionárka Marija Pavlovič-Lunetti má tiež velmi poučnú skúsenosť, týkajúcu sa sv. spovede:

 

 

„Raz, počas modlitby pred sv. spoveďou som vo svojom vnútri videla kvet.

 

 

Najprv bol nádherný, svieži, celkom rozkvitnutý, krásné sfarbený. Mala som z neho radost'.

Potom som videla, ako sa kvet zavrel, zvádol a stratil svoju krásu i farbu.

 

Bola som preto smutná

Nakoniec som viděla kvapku rosy, ako padla na zavretý a zvadnutý kvet.

 

 

Ten sa opať otvoril a viděla som ho znova svieži a krásny ako predtým.

Tento obraz som v sebe nosila niekolko dní a snažila som sa pochopit', čo by mohol pre mňa znamenat'.

Ale nechápala som to.

 

Tak som sa rozhodla opýtať sa na zmysel tohto videnia Panny Marie počas jedného zjavenia:

Panna Maria, čo znamená obraz, ktorý som videla počas modlitby? Čo znamená ten kvet?'

 

Ona sa usmiala a vysvětlila mi:

 

Vaše srdce je ako kvet.

Každé srdce je krásné.

Ale keď hřešíte, zvadne ako tento kvet a stratí svoju krásu

 

Kvapka, ktorá nan kvapla a osviežila ho, predstavuje účinok sv. spovede.

Keď ste v stave hriechu, nemůžete si pomoct' sami pomoc musí príst od Boha.

 

Zobrazeno 1740×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio