crux sacra sit mihi lux non draco sit mihi dux

ZNEUŽÍVANIE BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

17. 9. 2008 17:10
Rubrika: virgo maria

ZNEUŽÍVANIE BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Bozie milosrdenstvo 1

Ježiš: "Skôr než prídem ako spravodlivý Sudca, otvorím naširoko dvere milosrdenstva. Kto nechce prejsť dvermi môjho milosrdenstva, musí prejsť dvermi mojej spravodlivosti... Toto je znamenie posledných čias. Potom príde deň spravodlivosti. Kým je ešte čas, nech si ľudia hľadajú útočište pri prameni milosrdenstva."

Božie milosrdenstvo 2

Ak by Boh okamžite potrestal toho , kto sa proti nemu previní , určite by ho ľudia neurážali tak ako teraz : avšak preto Boh netrestá okamžite  a vyčkáva, hriešnici sa osmeľujú urážať ho ešte viac.

Je potrebné pochopiť, že Boh čaká a znáša nás: ale nebude čakať a znášať urážky navždy.

K takému záveru došli mnohý cirkevní otconia – Svätý Bazil , Svätý Hieronym, Svätý Ambróz, Svätý Ciril Alexandrijsky, Svätý Ján Zlatousty. Svätý Augustin,  a ďalší...

Svätý Augustín hovorí: Božia zhovievavosť znáša hriešnika do istého času. Keď ten čas uplynie, neostane preňho nijaké zľutovanie. To isté vraví Euzébius z Cézarey : Boh vyčkáva po určitú hranicu . potom nás ponechá . Zakladom ich presvedcenia bolo svate písmo. Na jednom mieste Pán povedal , že  pozdrži skazu Amorejčanov , pretože sa ešte nedovŕšil počet ich neprávosťi : Ešte sú dovŕšené neprávostí  Amorejčanov (Gn. 15,16 )

Na inom mieste : Už sa viac nezmyľujem nad Izraelovym domom ( Oz. 1,6 )
Inde: pokúšali ma desať ráz a nepočúvali  môj hlas, neuvidia krajinu“ ( Nm. 14.22)

Jóbovi povedal: tvoj hriech bude zapečatený v mechu“ job. 14,17 ) atď.

 

Hriesnik hovori : Ale Boh je milosrdny . ODPOVIEM  – a kto tvrdi opak ?
Bozie milosrdenstvo je nekonecne , ale koľký si napriek nemu neuchránia svoju dušu od zatratenia ?

Poslal ma...... uzdraviť skrúšených srdcom  ( Iz 61,1) Boh zachraňuje  toho, kto preukáže dobrú vôľu. Odpúšta hriechy, ale neodpustí vôľu hrešiť.

Člocek namietne ALE JA SOM MLADÝ. Si mladý ?

LENŹE BOH BOH NEPOČÍTA ROKY, POČÍTA HRIECHY.

Daň Z HRIECHOV NIE PRE Všetkých rovnaká :

Niekomu boh odpustí sto hriechov, inému tisíc, ďalšieho pošle pri prvom hriechu do pekla. Koľký tak skončili ?

Svätý Gregor rozprával , že istý pätročný chlapček bol poslaný do pekla, keď zaklial.

Panna Mária zjavila Božej služobnici Benedikte z Florencie , že isté dvanásťročné dievča bolo odsúsené po spáchaní prvého hriechu.

Iný osemročný chlapček , zomrel, po prvom hriechu a jeho duša bola zatratená. V Evanjeliu svätého Matúša ( kapitola 21) je napísané , keď Pán našiel figovník bez ovocia preklial ho :

Nech sa na tebe už nikdy neurodí ovocie „ a strom vyschol.

Inokedy povedal : Pre tri zločiny Damasku a pre štyri neodvolám slovo „

Možno by sa chcel niekto  Boha opýtať,  prečo jednému odpustí tri hriechy a štvrtý nie.

Pri takej otázke je rešpektovať Boží súd a spolu s apoštolom vyznať“ Aká hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedomosti  ! Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné  jeho cesty !  (Rim 11, 33)

Svätý Augustín vysvetľuje : „Vie koho ušetrí , a koho nie. Kto dostáva milosrdenstvo , zdarma ho dostáva,  kto ho nedostáva, nedostáva ho spravodlivo .“

Človek neustúpi : Ale veď ja som Boha urazil už toľkokrát a odpustil mi :  tak dúfam , že mi odpustí aj tento hriech. Ja však hovorím : Myslíš si , že keď ťa Boh doteraz nepotrestal , bude to tak vždy ?

Keď sa naplní miera tvojích hriech , nadíde chvíľa trestu. Samson si začal s Dalilou. Neskôr dúfal , že sa dostane z rúk Filištíncov  ako už mnohokrát predtým : Vyviaznem z tohoh ako doteraz a strasiem ich zo seba „  ( Sdc 16, 20)

No nakoniec ho zajali a prišiel o život. „ Zhrešil som čo sa mi stalo , Nehovor , že si mnohokrát zhrešil , a Boh ťa nikdy  nepotrestal . Veď najvyšší sa neponáhľa s odplatou
Sir. 5,4

Môže sa stať , že jedným hriechom zaplatíš za všetko. Čím vačšie bolo milosrdenstvo , tým väčší bude tvoj trest.

Svätý Ján Zlatoústy zdôrazňuje : že viac  sa treba báť , keď Boh znáša zatvrdlivca, než keď ho hneď trestá.

Pretože ako píše svätý Gregor , tých , voči ktorým je Boh trpezlivejší , trestá neskôr omnoho prísnejšie , ak sú nevďačný ! A často , dodáva svätec , tí , ktorích znášal dlhý čas zomrú náhle bez toho, aby dostali čas obrátiť sa .

Čím je svetlo , ktorím ťa Boh obdaril väčšie, tým väčšie bude tvoje zaslepenie a utvrdenie sa v hriechu“

Bolo by pre nich lepšie , keby sa neboli vôbec poznali cestu spravodlivosti , ako ju poznať a odvrátiť sa od svätého prikázania. ( Pt 2,21 )

Je hrozné, čoč Pán hovorí o tých , ktorí nepočujú jeho volanie: lebo som vás volal, a odmietli ste ... Aj ja sa budem smiať pri vašom neštastí a robiť úškľabky , keď na vás príde hrôza
Prisl. 1,24.25 )

Slová      „ aj ja“   znamenajú , že keď sa hriešnik vysmieval Bohu tým , že sa vyspovedal a sľúbil viac nehrešiť , no potom ho vždy znovu zradil , aj Pán sa z neho vysmeje v hodine smrti . Múdrosť hovorí :

„Ako pes, ktorí sa vracia k tomu ,čo vydávil, je blázon, ktorý opakuje svoje bláznovstvo“  (  Prisl. 26.11 )

Vysvetlenie podáva Doiníz  Kartuzian : Ako je odporný a protivný pes, ktorý žerie to, čo predtým vyvrátil : taký  odporný je Bohu človek , ktorý sa vrátil k páchaniu hriechov , ktorých sa v spovedi zriekol.

 

Svaty Augustin hovori:  ze  zly duch mámi ľudí  2  spôsobmi : Zúfalstvom a nádejou.

Ked hriesnik spacha  hriech, pokusa ho aby stratil nadej a obaval sa Bozej spravoslivosti.

Avsak prv, nez zhresi, povzbudzuje ho k hriechu a posilnuje ho v nadeji v Bozie milosrdenstvo..Po hriechu dúfaj v Panovo milosrdenstvo. Pred nim sa boj spravodlivosti.

Ano, pretože Bozie milosrdenstvo si nezasluzi clovek, ktorý ho zneužíva na to , aby ho urazal.

Milosrdenstvo prinalezi tomu, kto sa boji Boha nie tomu, kto ho vyuziva, aby sa ho nebal.

Milosrdenstvo je prislubom pre kajucnika  ktory sa boji Boha , nie pre toho ktot ho zneuziva.

A jeho milosrdenstvo nad tymi co sa ho boja „ako spievala Bozia matka“

Pred zatvrdlivcami stoji hrozba spravodlivosti. Boh  v prísluboch neklame.
 Hovori svaty Augustin, a neklame ani vtedy  ked varuje.

Svaty Bernard zdôrazňuje : že Boh potrestal Lucifera tak skororeto, lebo sa vzburil v nádeji , ze nebude potrestaný.

Kral Manases:  bol hriesnik , obratil sa vsak a Boh mu odpustil .

Ked jeho syn Amon videl ,ze Boh jeho otcovi odpustil  TAK LAHKO , dal sa cestou zleho zivotav nadeji ,že aj jemu bude odpustene: Avsak  Amonovi sa milosrdenstva nedostalo.

Svaty Jan Zlatousty hovori: bol zatrateny aj Judas , zhresil spoliehajuc sa na dobrotu Jezisa.Doveroval v laskavost Ucitela.Slovom , Boh trpezlivo znasa hriesnika, ale nie do NEKONECNA.

Keby to bolo tak, ze Boh zniesol vsetko a vzdy, nik z hriesnikov by nebol zatrateny: vseobecny nazor je vsak ten , že väčšia čast ludí je ztratena: Siroká brana a priestranna vedie do zatratenia a mnoho je tych ,co cez nu vchadzaju.  ( Mt 7,13)

Vravi svaty AugustinTen ktot uraza Boha s nadejou v odpustenie sa vysmieva , a nie kaja

 

Svaty Pavol hovori: Boh sa vysmievat nedá ( Gal 6, 7)

 

ODPOROVAŤ SVETU

Veľkým nepriateľom večného života je diabol, ale väčším je svet.

 

Ľudia sú často horší ako diabli , lebo  pred modlitbou a vzývaním mien Ježiša a Márie zutekajú, ale ak zlí spoločníci pokúšajú niekoho k hriechu a on odpovie nejakým duchovným slovom, nezutekajú.

Ešte väčšmi ho zčnú pokúšať a vysmievať sa mu. Nazývajú  ho človekom hlúpym. A ak iné nemôžu povedať , nazvú ho pokrytcom, ktorí  predstiera svätosť..

Niektoré slabé duše, aby nepočuli také výčitky alebo výsmech , spolčujú sa stými Luciferovými prisluhovačmi a vracajú sa ku všetkému. Čo pred vyvracali.

Braček môj, buď presvedčený, že ak chceš žiť dobre, budeš musieť zniesť výsmech a pohrdanie zlých ľudí.

Prečo je tak? Pretože kto žije zle, nemôže vystáť tých čo žijú dobre. Pretože ich život je pre nich ustavičnou výčitkou .

Chceli by, aby ich všetci napodobňovali a oni aby nemuseli trpieť výčitkami svedomia, ktoré im spôsobuje dobrí život iných.

Tu niet úniku . hovorí apoštol : Kto slúži Bohu musí byť prenasledovaný svetom „ Veď
všetci, čoč chcú nábožne žiť V Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaný svetom.

NEMOZNO SA TOMU VYHNUT, LEBO ZASADY SVETA CELKOM ODPORUJU ZASADAM JEZISA KRISTA.

VSETKO CO SI VAZI SVET , NYZYVA JEZIS KRISTUS BLAZNOVSTVOM.

Kto chce byť teda spasený, musí zanechť nielen hriech ale aj príležisť k nermu , rovnako tiež spoločníka . miesto , dom , či korešpondenciu.

Ale namietneš : Ja som zmenil života a nemám zle úmysly s onou osobou, dokonca neprežívam ani pokušenia.

 

ODPOVEDAM: Hovorí sa že v Mauretánii sú medvede. Ktoré chodia na lov opíc. Keď opice medveďa zahliadnu, snažia sa zachrániť si život útekom na stromy.

Medveď sa natiahne pod stromom a predstiera že je mrtvý.Keď opice zlezú zo stromov, medeveď sa ne vrhne a roztrha ich . Podobne robí aj diabol. Predstiera že pokušenie je mŕtve . Keď sa potom osoba nevyhýba príležitosti , pokušenie sa náhle prebudí a premôže ju.

Ó koľké úbohe duše, ktoré denne rozjímali, často pristupovali ku svätému prijímaniu a mohli sa nazvať svätými , stali sa korisťou pekla tým že sa nevyhýbali príležitosti  k hriech,

Pán nariadil Izaiašovi hlasať, že človek je ako tráva  Iz.40,6

Svaty Jan Zlatousty hovorí : Je možné aby tráva nehorela , keď sa položí na oheň ?

 

A tak  ďalej hovorí Svatý Cyprián : je možné stáť uprostred plameňov,  a nehorieť ? Oboje  budú horieť a nezhasí ich nik  (Iz. 1, 31 )

Svätý František z Assisi hovorieval : že diabol pokúša duchovné osoby a zvlášť osoby zasvätene Bohu inak ajko tie , ktoré neziju dobre. Spočiatku sa nesnáží zviazať ich povrazom. Uspokojuje sa zviazať ich vláskom. Potom ich zviaže nitkou, nato povrazom a neskôr lanom.

A nakoniec ich zatiahni do hriechu.  A preto, kto sa chce oslobodiť od takéhoto nebespečevstva, musí pretrhať HNEĎ NA ZAČIATKU všetky vlásky , všetky príležitosti !!!

Druhým prostriedkom je časte pristupovanie k svatemu prijmaniu a svatej spovede.

Tretim prostriedkom je meditacia alebo rozjimava modlidba. „ Pri všetkych svojich činoch maj na mysli svoj koniec a nikdy nezhrešiš. Sir. 7,40

-----------------------------------------------

Vyznanie

Bože môj, tu som , pri tvojich nohách. Som ako ten odporný pes, ktorý sa toľko krát kŕmil vlastnými zvratkami , ktorých sa predtým zriekol .

Nie , môj Bože chcem sa polepšiť  a byť ti verný. A ty Panna Mária , moja Matka , oroduj za mňa . Prichýľ ma pod svoj ochranný plášť a daj aby som sa v každom pokušeni utiekal k tebe. Tvoje meno nech mi je záštitou.

 

Z knihy

SVATY ALFONZ MÁRIA  DE LIGUORI  

 – VO SVETLE VEČNOSŤI -

PRIPRAVA NA SMRŤ

–––––––––––––––


Zobrazeno 1358×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio